Επικοινωνία

e-mail: Vasilikikarapa@gmail.com

Facebook : ΒΑΣΩ ΚΑΡΑΠΑ

Facebook :Παιδικά ταξίδια

Pinterest: Βασιλική Καραπά