Γνωρίζω το αρχικό γράμμα….

Με δακτυλομπογιές «περπατήσαμε»το αρχικό γράμμα του ονόματός μας……