Ελιά-Λάδι

Αφού μιλήσαμε για την ελιά αυτές τις ημέρες, κάναμε στην συνέχεια σύνθετες λέξεις με τις λέξεις ΕΛΙΑ-ΛΑΔΙ.

20161122_102542

Επειτα πριν κάνουμε ένα σταυρόλεξο σχετικό με την ελιά, γράψαμε και ζωγραφίσαμε τις λέξεις ( ΦΥΛΛΟ,ΕΛΙΑ, ΛΑΔΙ,ΚΛΑΔΙ).