Καλοκαιρινές κατασκευές

Ψαράκια από CD

20180607_083855

Βαρκούλες με νερομπογιές

Ψαράκια με χαρτοδιπλωτική

Ομαδική καλοκαιρινή εργασία